R veri analizi için yaygın olarak kullanılan çok etkili bir açık kaynak yazılımdır. Aynı zamanda bir programlama dili olduğu için yazılım ile yapılabilecek her şey R ile yapılabilir. Verilerin saklanması, işlenmesi, analizi ve görselleştirme için binlerce pakete sahiptir. (Bu web sitesi tamamen R ile tasarlanmış ve hazırlanmıştır.)

R Linux, Windows ve MacOS gibi çok farlı platformlarda çalışabilir. R’ın son sürümü R-Project web sitesi’nden temin edilebilir. Zorunlu olmamakla birlikte, entegre geliştirme ortamı (IDE) kullanılması, program yazılmasını kolaylaştırmaktadır. R için çok farklı IDE’ler olmakla birlikte RStudio’yu önerebiliriz. RStudio da Linux, Windows ve MacOS platformlarında çalışan ücretsiz bir programdır.

R’ı öğrenmek için bu sayfada sunulan dersleri takip edebilirisiniz.

Belirli bir işlemi R’da gerçekleştirmenin çok farklı yöntemleri bulunabilir. Buradaki derslerde, veri setlerinin işlenmesi ve analizi için, hızı ve açık söz dizimi nedeniyle data.table fonksiyonu kullanılmıştır.

R’a Giriş

Verilerin Düzenlenmesi

Verilerin İşlenmesi

R Fonksiyonları