Maze sosyal politikaların etkilerini analiz etmenizi sağlıyor

KOSGEB tarafından desteklenen bir Ar-Ge projesi kapsamında Maze tarafından sosyal politikaların gelir dağılımı ve yoksulluk üzerindeki etkilerinin analizinde kullanılmak üzere iki yazılım geliştirildi.

Bu yazılımlarda Türkiye’deki hanehalklarına ilişkin gerçek veriler kullanılıyor ve vergi ve sosyal politikaların etkileri analiz edilebiliyor.

SPS-S (Sosyal Politika Simülasyonu - Statik) yazılımı bir statik mikrosimülasyon modeli. Bu modelde, bireylerin iş gücü arzı davaranışlarının değişmediği varsayımı altında vergi ve sosyal politikaların birey ve hanehalkları üzerindeki etkileri hesaplanıyor. Bu model kamu politikalarının kısa dönemli ex ante ve ex post değerlendirilmesinde yardımcı olmak için geliştirildi.

SPS-D (Sosyal Politika Simülasyonu - Dinamik) yazılımı bir dinamik mikrosimülasyon modeli. Bu modelde politika değişiklikleri sonucu bireylerin iş gücü arzında meydana gelebilecek tepkileri de göz önüne alınıyor. Modelde panel veri yöntemi ile farklı gruplar için ayrı ayrı tahmin edilen iş gücü arzı fonksiyonları kullanılıyor. Dinamik model kamu politikalarının orta ve uzun dönemli ex ante ve ex post değerlendirilmesinde yardımcı olmak için geliştirildi.

Detaylı bilgi için lütfen Maze’ye yazınız.